Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Inventariserend onderzoek naar signalen van kindermishandeling in de sociale leefomgeving van kinderen

Kinderen brengen veel tijd door in een grote diversiteit van sociale omgevingen zoals sportclubs, religieuze instellingen en buurthuizen. Naar aanleiding van verontrustende signalen van kindermishandeling in Den Haag buiten de thuis- en schoolsituatie, zijn er op landelijk niveau vragen gerezen omtrent de omvang en aard van dit probleem in Nederland.

Onderzoek in Den Haag, Rotterdam en Eindhoven

In dit rapport wordt verslag gedaan van een inventariserend onderzoek in Den Haag, Rotterdam en Eindhoven, waar op een gestructureerde wijze informatie verzameld is over het vóórkomen van signalen van kindermishandeling in de sociale leefomgeving, niet zijnde de thuis- en formele schoolsituatie, gedurende een half jaar. Het onderzoek is uitgevoerd onder coördinatie van GGD Nederland. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft de analyse en rapportage van de gegevens die in de drie gemeenten zijn verzameld uitgevoerd.

Resultaat onderzoek

Voor het onderzoek is bij het regulier contactmoment van de jeugdgezondheidszorg voor 9- en 10- jarigen systematisch gevraagd naar de veiligheid in de sociale omgeving. In Den Haag, Rotterdam en Eindhoven is bij een groep van respectievelijk 1935, 443 en 969 kinderen navraag gedaan; daarbij zijn in Den Haag 12, in Rotterdam 5, en in Eindhoven geen signalen over kindermishandeling geregistreerd. Er waren 15 signalen over kindermishandeling tijdens koranles.


Titel:
Inventariserend onderzoek naar signalen van kindermishandeling in de sociale leefomgeving van kinderen
Auteur:
Addink, A. en K. Kooijman
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
36 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies