Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals in de jeugdsector

Eindrapportage

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft, in samenwerking met andere kennisorganisaties, een inventarisatie gemaakt van scholing in interculturele competenties. Om migrantenkinderen en -jongeren en hun ouders optimaal te kunnen begeleiden hebben beroepskrachten interculturele competenties nodig. Uit onderzoek blijkt dat deze competenties van professionals niet altijd toereikend zijn.

Scholing vormt de basis 

De basis voor het verwerven van interculturele competenties wordt gelegd in (beroeps)opleidingen en bij- en nascholing. Deze inventarisatie biedt een overzicht van bij- en nascholing op het gebied van interculturele competenties, en geeft een indruk van de kwaliteit van het aanbod. Daarbij wordt in dit rapport het 'kwaliteitskader na- en bijscholing in interculturele competenties' gepresenteerd. In een ander rapport komt de initiële scholing (zoals beroeps- en universitaire opleidingen) aan de orde: Inventarisatie initiële scholing in interculturele competenties voor professionals in de jeugdsector.

Diversiteit in het jeugdbeleid

De inventarisatie vormt een onderdeel van het ZonMw-programma 'Diversiteit in het Jeugdbeleid'. Dat programma levert een bijdrage aan het verbeteren van de positie van migrantenkinderen- en jongeren in het jeugdbeleid, het verminderen van hun maatschappelijke achterstand en het voorkomen van polarisatie en radicalisering. De inventarisatie vormt de eerste stap in de richting van de versterking van intercultureel vakmanschap.


Titel:
Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals in de jeugdsector. Eindrapportage
Auteur:
Berger, M., D. Ince, J. van Rossum en R. Stevens
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
64 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies