Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Inventarisatie initiële scholing in interculturele competenties voor professionals in de jeugdsector

Eindrapportage

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft, in samenwerking met andere kennisorganisaties, een inventarisatie gemaakt van scholing in interculturele competenties. Om migrantenkinderen en -jongeren en hun ouders optimaal te kunnen begeleiden hebben beroepskrachten interculturele competenties nodig. Uit onderzoek blijkt dat deze competenties van professionals niet altijd toereikend zijn.

Opleidingen op mbo-, hbo- en universitair niveau

De basis voor het verwerven van interculturele competenties wordt gelegd in opleidingen en bij- en nascholing. Er bestaan verschillende (beroeps)opleidingen die professionals afleveren die met migrantenjeugd te maken krijgen:

  • mbo-opleidingen Sociaalpedagogisch werker en Kinderopvang;
  • hbo-opleidingen Verpleegkunde niveau 5, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Sociaalpedagogische hulpverlening, Pedagogiek;
  • universitaire opleidingen Pedagogiek, Psychologie en Arts Maatschappij en Gezondheid.

Naast een goed overzicht biedt de inventarisatie inzicht in de kwaliteit van de opleidingen. Daarbij wordt het 'kwaliteitskader initiële scholing in interculturele competenties' gepresenteerd. In een ander rapport komen na- en bijscholing aan de orde: Inventarisatie na- en bijscholing in interculturele competenties voor professionals in de jeugdsector  

Diversiteit in het jeugdbeleid

De inventarisatie vormt een onderdeel van het ZonMw-programma 'Diversiteit in het Jeugdbeleid'. Dat programma levert een bijdrage aan het verbeteren van de positie van migrantenkinderen- en jongeren in het jeugdbeleid, het verminderen van hun maatschappelijke achterstand en het voorkomen van polarisatie en radicalisering. De inventarisatie vormt de eerste stap in de richting van de versterking van intercultureel vakmanschap.


Titel:
Inventarisatie initiële scholing in interculturele competenties voor professionals in de jeugdsector. Eindrapportage
Auteur:
Berger, M., D. Ince, R. Stevens, C. van Egten, H. Harthoorn en R. Vos
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
124 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies