Ouderschap en opvoeden

Werk samen

Als beroepskracht in de wijk is het belangrijk om de krachten te bundelen en samen te werken met diverse initiatieven in de wijk. Want opvoeden doet u samen. Niet alleen ouders en medeverzorgers, maar ook andere betrokkenen zoals beroepskrachten, vrijwilligers, sportcoaches en buurtbewoners kunnen veel voor elkaar betekenen.

Spelende kinderen op straat

Versterken pedagogisch klimaat

Meer samenwerking tussen alle opvoeders zorgt voor een sterk pedagogisch klimaat ofwel de pedagogische civil society. Hoe sterker deze context rondom het gezin is, des te groter de kans dat kinderen en jongeren zich goed ontwikkelen.

Dit sluit aan bij de gedachte achter de transformatie van de jeugdhulp. Meer inzetten op preventie en het versterken van het opvoedkundige klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen. Hiervoor moet u als professional het gesprek over ouderschap en opvoeding aangaan in de wijk en samenwerken met andere professionals en initiatieven.

Samenwerken met het netwerk van ouders

Uit onderzoek blijkt dat 80% van de ouders regelmatig praat met iemand uit hun sociale netwerk over opvoeding of advies krijgt van hen. Bekijk als professional de mogelijkheden van het inzetten van dit sociale netwerk. 

Samenwerken met andere opvoeders in de wijk  

Weet u wat de wensen en behoeften van ouders en mede-opvoeders in de wijk zijn als het gaat om ouderschap en opvoeding? Door te weten wat er leeft in de wijk, kunt u als professional hier beter bij aansluiten. Met als doel structureel samen te werken in de wijk met andere professionals en vrijwilligers uit bijvoorbeeld kinderopvang, onderwijs, (jeugd)welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties.

Sommige ouders krijgen weinig steun van hun sociale netwerk bij vragen rond ouderschap en opvoeding. In de wijk zijn vaak veel initiatieven die aansluiten bij hun behoeften. Denk bijvoorbeeld aan ouder of spelinloop, mamacafés en opvoedspreekuren.

Meer lezen

Vragen?

Esther van Beekhoven is contactpersoon.

Foto Esther van Beekhoven

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies