Kaleidoscoop

Hoe kun je je als VVE-locatie voorbereiden op bezoek van de onderwijsinspectie?

Je kunt je goed voorbereiden op het inspectieboek door gebruik te maken van het instrument ‘Zelfevaluatie, Coaching en Begeleiding’. Dit instrument is naast het waarderingskader van de onderwijsinspectie gelegd en heeft veel overeenkomsten. De onderwijsinspectie is ook bekend met dit instrument. Als je je in het instrument richt op niveau 5, heb je een richtlijn om naartoe te werken.

De inspectie hecht veel waarde aan het registreren van activiteiten en leerervaringen die kinderen opdoen. Zij willen graag zien dat de activiteiten die gepland worden voor kinderen via een planformulier, gebundeld in een map zitten. Dan gaat het niet om losse activiteiten, maar vooral om het zichtbaar maken dat je voortborduurt op activiteiten en opgedane sleutel ervaringen door de kinderen Dat doe je door een vervolgactiviteit te verrijken of herhalen, als die extra ervaring nodig is. De inspectie noemt dit een ‘beredeneerd aanbod’: weten waarom je wat en wanneer aanbiedt.

De inspectie wil graag dat je vanuit het belang van de ontwikkeling van het kind goed kan uitleggen waarom je welke activiteiten aanbiedt. Het is belangrijk dat je observaties van kinderen vastlegt, dat je kan laten zien hoe een kind zich in brede zin ontwikkelt en dat er een stijgende ontwikkelingslijn is. Hiervoor kun je bijvoorbeeld de KOR gebruiken (Kind Observatie en Registratie) of het OVM (Ontwikkelings Volg Model).

Zie de inspectie vooral als een kans om feedback te krijgen op je werkwijze en de mate van implementatie van Kaleidoscoop in de praktijk. Je kunt ter voorbereiding ook op de website van de Onderwijsinspectie kijken, zie www.onderwijsinspectie.nl, waar je het waarderingskader kunt vinden. Ook rapporten van bezoeken van VVE- locaties die eerder zijn afgelegd, zijn daar te vinden.

Vragen?

Jolyn Berns is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies