• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Kindermishandeling

Hoe kan ik de participatie van kinderen structureel waarborgen in de meldcode?

Hiervoor kun je inspiratie opdoen in de handreiking Participatie van kinderen in de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Daarin wordt uitgelegd waarom het zo belangrijk is om naar kinderen te luisteren, hoe je dat in een meldcode kunt vastleggen en op welke manier je kinderen moet betrekken.

Kijk voor tips voor het praten met kinderen ook bij In gesprek met kind en ouders: en 'lastig' gesprek?

Vragen?

Josine Holdorp is contactpersoon.

Foto Josine  Holdorp

Hebt u een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel voor advies over of het melden van vermoedens:
Veilig Thuis: 0800 - 2000 (gratis) - www.vooreenveiligthuis.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies