Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Hoe ervaren de samenwerkingsverbanden passend onderwijs de samenwerking met gemeenten en jeugdhulpinstellingen?

Eerste verkenning in een landelijke vragenronde

In het kader van passend onderwijs en de transitie van de zorg voor jeugd werken gemeenten, jeugdhulpinstellingen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs door het hele land op verschillende manieren en met verschillende intensiteit met elkaar samen. Onder andere via de Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp van het Nederlands Jeugdinstituut ontstaat er regionaal steeds meer beeld over hoe het met die samenwerking gesteld is en wat samenwerking voor leerlingen, ouders, scholen, jeugdhulpinstellingen, samenwerkingsverbanden en gemeenten oplevert.

Landelijk gezien is nog onvoldoende zicht op welke vorm de samenwerking gekregen heeft. Daar is wel behoefte aan. Beter inzicht helpt bijvoorbeeld de ministeries van OCW en VWS, de VNG en de onderwijsraden om hun agenda en activiteiten te bepalen. Als eerste stap heeft het Nederlands Jeugdinstituut eind 2017 de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het primair en voortgezet onderwijs gevraagd naar hun ervaringen. Deze vindt u in dit document. De opbrengst wordt onder andere benut voor nader landelijk onderzoek.


Titel:
Hoe ervaren de samenwerkingsverbanden passend onderwijs de samenwerking met gemeenten en jeugdhulpinstellingen? Eerste verkenning in een landelijke vragenronde
Auteur:
Deen, C; Leeftink, M
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
18 pagina's
Hoe ervaren de samenwerkingsverbanden passend onderwijs de samenwerking met gemeenten en jeugdhulpinstellingen?

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies