Hechting en hechtingsproblemen

Risicofactoren en beschermende factoren

Risicofactoren

Er zijn allerlei factoren die de kans op een problematische gehechtheidsrelatie beïnvloeden. Vaak is het een combinatie van omstandigheden die maakt dat de gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind niet optimaal tot stand komt. Er zijn risicofactoren en beschermende factoren bij de ouder, het kind en in de gezins- en leefomstandigheden.

Bij de ouder

 • Veelvuldig insensitieve responsieve interactie met het kind
 • Mishandeling of verwaarlozing door de ouder
 • Opvoedingsonzekerheid en -spanning
 • Psychische en psychiatrische problemen
 • Verslavingsproblematiek
 • Langdurige ziekenhuisopname van de ouder

Bij  het kind

 • Vroeggeboorte
 • Moeilijk temperament
 • Opvallende lichamelijke of verstandelijke beperkingen
 • Ziekenhuisopname op jonge leeftijd
 • Autisme
 • Adoptie

In de gezins- en leefomstandigheden

 • Te vroeg en te lang van de ouder gescheiden
 • Veel wisselende opvoeders
 • Relatieproblemen tussen ouders
 • Armoede
 • Gebrek aan regelmaat en structuur in het gezin      

Beschermende factoren

Er zijn ook factoren die beschermend werken.

Bij de ouder

 • Hoge mate van sensitieve responsiviteit
 • Hoge mate van mentaliseren van de ouder: zich kunnen verplaatsten in het kind, en weten dat het kind iets anders kan vinden en voelen dan de ouder

Bij het kind

 • Gewenst door de ouder
 • Stressvrij prenataal leven doorlopen
 • Natuurlijke geboorte
 • Borstvoeding
 • Makkelijk temperament
 • Sociaal handig
 • Vrolijk karakter

In de gezins- en leefomstandigheden

 • Stabiele leefomgeving met vaste opvoeders
 • Ondersteunend netwerk

Meer informatie over de risico- en beschermende factoren vindt u in Risico- en beschermende factoren voor hechting en hechtingsproblemen

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

Foto Hilde Kalthoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies