Kindermishandeling

Stap 3. Stuur en monitor uw aanpak

Gebruik de Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Sluit aan bij de Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Deze monitor is een sturingsinstrument voor uw gemeente waarmee u beleidsontwikkelingen kunt bijhouden, effecten van uw beleid kunt volgen en waar nodig kunt bijsturen. De monitor biedt u de mogelijkheid (anoniem) kennis te delen en te vergelijken met anderen.

Ook biedt de monitor de mogelijkheid om het beleid binnen uw gemeente te beoordelen volgens de volgende criteria:

  • Borging: een gemeente geeft aan beleid te voeren op het betreffende preventiedoel en heeft dit schriftelijk vastgelegd in een beleidsdocument.
  • Operationeel: de gemeente voert (effectieve) acties uit om deze doelstellingen te bereiken.
  • Bereik: een gemeente heeft helder hoeveel mensen uit de doelgroep bereikt worden met de genoemde acties.

Gebruik sturingsinstrumenten 

Gebruik sturingsinstrumenten zoals subsidievoorwaarden, kwaliteitseisen, sturing op inkoop/financiering van specifieke (effectieve) programma’s, sturing op ketensamenwerking regie en inspectie. Het rapport van de Kinderombudsman biedt inzicht in welke beleidsmaatregelen gemeenten hanteren:

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies