Kindermishandeling

Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Effectief gemeentebeleid gericht op kindermishandeling en huiselijk geweld begint met het in kaart brengen van de huidige situatie in een gemeente. De Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld helpt om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld verder te verbeteren. Inmiddels maken al zo’n 300 gemeenten gebruik van deze monitor om hun beleid aan te scherpen.

Een beleidsinstrument voor gemeenten

De Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld is een sturingsinstrument waarmee gemeenten beleidsontwikkelingen kunnen volgen, de effecten van hun beleid kunnen meten en waar nodig bijsturen. Zo kan de monitor gemeenten ook helpen bij het in de praktijk brengen van hun regiovisie, met name als het gaat om het preventiebeleid.

Met de monitor krijgen deelnemende gemeenten de mogelijkheid om (al dan niet anoniem) kennis te delen en benchmarks te maken. Gemeenten die zich aansluiten, krijgen online toegang tot een website en een dashboard waarop de monitor voor hen beschikbaar komt. Gemeentelijke medewerkers die verantwoordelijk zijn voor of betrokken zijn bij de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld kunnen zich hier aanmelden voor de monitor. Bekijk de video voor uitleg over de monitor.

Wat levert het op?

 • Regionale cijfers van Veilig Thuis uit 2016 over het aantal adviezen en adviesvragers, meldingen, melders en vervolg, resultaten van onderzoeken, en aard van het geweld en/of mishandeling. Daarnaast zijn er gewogen schattingen over de omvang van huiselijk geweld per gemeente op basis van onder andere politiegegevens.
 • Het op basis van sociaal-demografische gemeentelijke gegevens geschatte aantal jeugdigen in de betreffende gemeente, dat met kindermishandeling te maken krijgt.
 • De stand van zaken van de aanpak in een gemeente.
 • Ondersteunende tips en trucs voor verbetering van beleid.
 • Cijfers over en inzicht in de stand van zaken in andere deelnemende gemeenten (de benchmarkmogelijkheid).

Gemeenten over de monitor

'Ik gebruik de monitor vooral als checklist, een middel om te zien wat we al doen en wat we nog meer kunnen doen. Ik ben vooral op zoek naar voorbeelden en tips om huiselijk geweld en kindermishandelingen te voorkomen.'

'Ik heb vooral veel aan de adviezen die je in de monitor kunt vinden voor de gemeentelijke aanpak.'

'Voor mij is de monitor interessant om onze gemeente te vergelijken met andere gemeenten. Daarnaast haal ik er inspirerende praktijkvoorbeelden vandaan.'


Hoe werkt het?

 • Deelnemers krijgen toegang tot de gegevens van de eigen gemeente. Gemeenten binnen dezelfde regio van Veilig Thuis of dezelfde veiligheidsregio kunnen afspreken dat gegevens gedeeld mogen worden.
 • Via speciale indicatoren wordt de stand van het gemeentelijk beleid zichtbaar. Door het invullen van een vragenlijst wordt zichtbaar of er veel of weinig van een maatregel gerealiseerd is. Daarbij worden suggesties gegeven hoe verbeteringen te realiseren zijn.
 • Het Nederlands Jeugdinstituut voegt wetenschappelijke kennis in de monitor samen met de gemeentelijke praktijkgegevens. Movisie levert op vergelijkbare wijze informatie aan over (de aanpak van) huiselijk geweld. Hierdoor ontstaat een actueel kennisbestand waar gemeenten uit kunnen putten.
 • De geaggregeerde gegevens (samengevoegd en geanonimiseerd) zijn voor elke gemeente beschikbaar. Aan de hand daarvan kunnen gemeenten hun beleid vergelijken met dat van andere gemeenten.
 • Via het dashboard kunnen beleidsmedewerkers elkaar vragen stellen en praktijkervaringen uitwisselen.
 • In overleg met het Nederlands Jeugdinstituut kunnen grotere gemeenten de monitor op wijkniveau inzetten.

Folder Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd en heeft u nog vragen? Neem voor een oriënterend gesprek contact met ons op.

Gemeentelijke medewerkers die verantwoordelijk zijn voor of betrokken zijn bij de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld kunnen zich aanmelden via het online aanmeldformulier.

Na aanmelding wordt u verzocht een vragenlijst over de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in te vullen. Gemeenten wordt geadviseerd de antwoorden regelmatig (bijvoorbeeld eenmaal per jaar) te actualiseren.

Factsheets

Op grond van de gegevens in de Monitor stelt het NJi factsheets samen over onderwerpen die relevant zijn in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Tot nu toe verschenen:

Logo Bernard van Leer Foundation

Mogelijk gemaakt door

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft de monitor ontwikkeld in opdracht van de Bernard van Leer Foundation, die de middelen beschikbaar stelde. Het Nederlands Jeugdinstituut onderhoudt de monitor en werkt daarbij rond het thema huiselijk geweld nauw samen met Movisie.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies