Databank Instrumenten

Experimentele Schaal voor de beoordeling van het Sociaal Emotionele Ontwikkelingsniveau-Revisie (ESSEON-R)

Schaal waarmee het sociaal-emotioneel ontwikkelingsniveau bepaald kan worden. De schaal kan een ontwikkelingsleeftijd die ligt tussen de 0 en 14 jaar vaststellen. Het gaat hierbij om kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, een psychische ontwikkelingsachterstand, een ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek, een zintuigelijke of communicatieve beperking of school- en leerproblemen.

Doel

De ESSEON-R heeft tot doel het niveau van de sociaal-emotionele ontwikkeling te bepalen. Dat niveau wordt uitgedrukt in de ontwikkelingsleeftijd waarop een bepaald sociaal-emotioneel niveau bij minimaal de helft van zich normaal ontwikkelende kinderen is bereikt.

Doelgroep

Kinderen en volwassenen bij wie een bepaling van het niveau van de sociaal-emotionele ontwikkeling binnen het bereik van de ontwikkelingsleeftijd van 0 -14 jaar om uiteenlopende redenen gewenst is.
Het gaat met name om kinderen en volwassenen met:

  • een verstandelijke beperking,
  • een (vermoede) psychische ontwikkelingsachterstand,
  • een ontwikkelingsstoornis of psychiatrische problematiek,
  • een zintuiglijke en/of communicatieve beperking,
  • school- en/of leerproblemen binnen het regulier of speciaal onderwijs.

Materialen

Dit instrument bestaat uit een handleiding, scoreformulieren voor het bepalen van het sociaal-emotionele ontwikkelingsniveau en scoreformulieren en een scoringsprogramma.

Gebruik

De ESSEON-R wordt bij voorkeur afgenomen en ingevuld door een gedragsdeskundige (orthopedagoog of psycholoog) in samenspraak met een professionele begeleider. Het instrument kan buiten de aanwezigheid van de cliënt worden ingevuld.
Aan de invuller worden verder de volgende eisen gesteld:

  • beschikken over een gedegen kennis van het gedrag van de cliënt en ervaring met het gedrag in verschillende situaties;
  • beschikken over professionele distantie;
  • beschikken over een redelijke kennis van de normale kinderlijke ontwikkeling.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Licht verstandelijk beperkte jeugd

Doel:

Diagnostiek

Leeftijd:
0 - 25 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Hogrefe Uitgevers
Weteringschans 128
1017 XV Amsterdam
020-6713543
info@hogrefe.nl
www.hogrefe.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies