Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder – Gewoon

Monitor naar coaching on the job in de gemeente Rotterdam

Op drie Rotterdamse locaties in de kinderopvang plus en buitenschoolse opvang is in 2013 jeugdhulp verleend. Met deze aanpak is de inzet van zware jeugdhulp voorkomen door 'coaching on the job' en behandeling op de kinderopvang. De kinderen die normaal gesproken voor dagbehandeling naar een gespecialiseerde jeugdhulplocatie gingen, kregen in deze aanpak hulp op de kinderopvang in hun vertrouwde omgeving. Resultaat: snellere en effectievere hulp voor minder geld en tevreden kinderen en ouders.

Werkwijze

Beroepskrachten van betrokken jeugdhulpinstellingen en het Centrum voor Jeugd en Gezin komen naar de kinderopvanglocaties toe om pedagogisch medewerkers te coachen en kinderen ter plekke te begeleiden. Deze proef toont aan dat een aantal 'bijzondere kinderen' met een steuntje in de rug gewoon kunnen functioneren in de reguliere kinderopvang.

Proeftuin

Het gaat hier om een proeftuin (experiment) die in 2012 is gestart van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel dat 1 januari 2015 van start is gegaan. De veelbelovende uitkomsten zullen breder worden verspreid in de regio Rijnmond.

Samenwerking

Samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond stelden het programmaplan 'Decentralisatie jeugdzorg 2013-2015' vast vanwege het overhevelen van de wettelijke jeugdzorgtaken naar de gemeenten. Onderdeel van het programmaplan zijn de zogenaamde 'proeftuinen' waarin organisaties experimenteren met nieuwe werkwijzen. In de proeftuin 'Gewoon en Bijzonder wordt Bijzonder-Gewoon in de kinderopvang' werkten de Van Veldhuizen Stichting, Kindercentrum Prinses Amalia, KindeRdam (kinderopvang), Stek Jeugdhulp, Horizon, FlexusJeugdplein, TriviumLindenhof (Jeugd & Opvoedhulp), Lucertis (jeugd-GGZ) en het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond samen.


Titel:
Eindrapportage procesevaluatie coaching on the job in de proeftuin Gewoon bijzonder wordt Bijzonder – Gewoon. Monitor naar coaching on the job in de gemeente Rotterdam
Auteur:
Daamen, W., S. Verweij-Kwok en M. Balledux
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
34 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies