Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Eindnotitie verkenning mogelijkheden effectonderzoek naar de behandeling van slachtoffers van loverboys en mensenhandel

Er bestaan in Nederland verschillende opvang- en behandelvarianten voor meisjesslachtoffers van loverboys en mensenhandel. Over de effectiviteit van het behandelaanbod is echter weinig bekend. Het doel van deze verkenning is dan ook om na te gaan welk onderzoeksdesign het meest geschikt is om dit te onderzoeken. De vragen die aan bod komen, zijn:

  • Welke onderzoeksmethoden zijn (het meest) geschikt om de effectiviteit van de behandelprogramma’s voor slachtoffers van loverboys en mensenhandel in kaart te brengen? Wat zijn eventuele mogelijkheden en beperkingen van deze methoden?
  • Welke wensen, mogelijkheden en voorkeuren hebben praktijkinstellingen?
  • Welke criteria hanteren we voor de selectie van de doelgroep en van de behandelprogramma’s?

In deze verkenning worden deze vragen beantwoord en aanbevelingen gedaan voor het vervolg.


Titel:
Eindnotitie verkenning mogelijkheden effectonderzoek naar de behandeling van slachtoffers van loverboys en mensenhandel
Auteur:
Addink, A. en M. Malmberg
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
24 pagina's
Eindnotitie verkenning mogelijkheden effectonderzoek naar de behandeling van slachtoffers van loverboys en mensenhandel

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies