Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Determinantenanalyse en plan van aanpak proefimplementatie JGZ-standaard secundaire preventie kindermishandeling

Dit rapport bestaat uit twee delen. In deel 1 worden de bevorderende en belemmerende factoren (determinanten) in kaart gebracht voor de landelijke invoering in de jeugdgezondheidszorg van de standaard 'Secundaire Preventie Kindermishandeling'. Daarvoor zijn drie activiteiten verricht:

  • een literatuuronderzoek naar ervaringen met de invoering van standaarden en protocollen in de jeugdgezondheidszorg;
  • een inventarisatie van cursussen en trainingen voor de aanpak van kindermishandeling, waarbij een landelijke invoering moet aansluiten, en
  • twee focusgroep-interviews met medewerkers uit de jeugdgezondheidszorg.

Dit leverde uitgebreide informatie op over de determinanten en aanbevelingen voor een goede invoering. De aanbevelingen zijn verwerkt in deel 2 van het rapport: een plan voor de proefinvoering van de standaard in vier regio's.


Titel:
Determinantenanalyse en plan van aanpak proefimplementatie JGZ-standaard secundaire preventie kindermishandeling
Auteur:
Vergeer, M., M. Fleuren, K. Kooijman, M. Kamphuis, I. Anthonijsz, M. Wagenaar en B. Prinsen
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
64 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies