Depressie

Cijfers over angst- en stemmingsproblemen

Aantal jongeren met emotionele problemen

In 2019 had bijna een op de vijf jongeren in het voortgezet onderwijs emotionele problemen. 

De verschillen tussen jongens en meisjes zijn groot. Meisjes rapporteren veel vaker emotionele problemen dan jongens. In het voortgezet onderwijs heeft bijna 29,5 procent van de meisjes emotionele problemen. Van de jongens geeft 9 procent aan last te hebben van emotionele problemen. Hoe ouder de jongeren, des te meer emotionele problemen. In het basisonderwijs geeft 13,5 procent van de kinderen in groep 8 aan last te hebben van emotionele problemen. Ten opzichte van 2017 is er onder basisschoolleerlingen een stijging te zien in het percentage leerlingen met emotionele problemen. Toen ging het om 11 procent van de leerlingen. Dit verschil is echter niet significant. In het voortgezet onderwijs zijn er geen noemenswaardige verschillen tussen 2017 en 2019. 

Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond in het voortgezet onderwijs scoren lager op emotionele problemen (14,7 procent) dan jongeren met een Nederlandse (19,9 procent) of westerse achtergrond (20,9 procent). In het basisonderwijs geldt dit niet. Daar rapporteren kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond vaker (16 procent) last te hebben van emotionele problemen dan kinderen met een Nederlandse (12,8 procent) of westerse achtergrond (13,9 procent).

Tot slot scoren jongeren uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs die uit onvolledige gezinnen komen hoger op emotionele problemen (respectievelijk 17 procent en 23 procent) vergeleken met jongeren uit volledige gezinnen (12,5 procent en 17,6 procent).

Deze gegevens zijn afkomstig uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Unicef. Het betreft een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar het mentaal welbevinden van jongeren van 10-18 jaar in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Gegevens uit het HBSC-onderzoek, Peilstationonderzoek en de mbo/hbo monitor zijn hiervoor gebruikt, aangevuld met nieuwe data. In het onderzoek is gebruik gemaakt van de Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) om psychische problemen bij jongeren te meten. Jongeren rapporteren daarbij over hun  gedrag en gevoelens aan de hand van een aantal stellingen. De schaal emotionele problemen bevat vragen over onder andere somberheid, piekeren en angst.

Laatst bewerkt: 9 juni 2021


Gebruikte onderzoeken en/of registraties

Gebruikte publicaties

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies