• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Richtlijnen

Zorgstandaard Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Deze zorgstandaard is nog in ontwikkeling.

SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten die langer dan enkele weken duren en waarvoor, na medisch onderzoek, geen aandoening is gevonden die de klachten voldoende verklaart. Deze zorgstandaard geeft aanbevelingen voor patiënt en zorgprofessionals die te maken hebben met dergelijke klachten. Per fase van het ziekteproces wordt aangeven welke zorg geboden wordt, wat de indicatiestelling is, en hoe de zorg en organisatie hiervan wordt vormgegeven. Deze standaard richt zich niet specifiek op kinderen en jongeren.


Auteurs:

Uitgevoerd door VUmc

Autorisatie:

Nog in ontwikkeling

In beheer bij:

Programma Kwaliteitsontwikkeling GGz

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.