Databank Instrumenten

Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen (VISK)

De VISK is ontwikkeld om sociaal probleemgedrag van kinderen met (mildere) varianten van pervasieve ontwikkelingsstoornissen te omschrijven. De vragenlijst kan binnen 10 minuten worden ingevuld door ouders of verzorgers.

Doel

De VISK inventariseert sociaal probleemgedrag bij kinderen met (milde) pervasieve ontwikkelingsstoornissen. De VISK kan gebruikt worden om het probleemgedrag van kinderen met PDD-NOS (Pervasieve Ontwikkelingsstoornis - Niet Anderszins Omschreven) nader te omschrijven, bij vragen over de behandelingsindicatie en in wetenschappelijk onderzoek naar PDD-NOS, bij effectmetingen, medicatie- en evaluatiestudies.

Doelgroep

Kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar.

Materialen

Het materiaal bestaat uit een handleiding met 21 normtabellen en een vragenlijst voor ouders.

Gebruik

Omdat de VISK eenvoudig door ouders zelf kan worden ingevuld, is bij de afname meestal geen deskundige nodig. Voor een verantwoorde interpretatie is de deskundigheid van een psycholoog, orthopedagoog of kinder- en jeugdpsychiater met theoretische kennis over tests een voorwaarde. De vragenlijst kan zowel met pen-en-papier als met behulp van een computerprogramma worden afgenomen.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Gedragsproblemen,
Autisme,
Licht verstandelijk beperkte jeugd

Doel:

Signalering en screening, Effectmeting

Leeftijd:
4 - 19 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Boom test uitgevers
Postbus 15970
1001 NL Amsterdam
020 - 524 4514
klantenservice@boomtestonderwijs.nl
https://www.boomtestuitgevers.nl/methode/42/VISK

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies