Databank Effectieve Jeugdinterventies

VoorSprong, spelenderwijs woorden leren op school en thuis.

Het VVE-programma VoorSprong vermindert de kans op onderwijsachterstand door uitbreiding van de woordenschat bij kinderen van 2,5 - 4 jaar en biedt hen daarmee een goede startpositie in het basisonderwijs. Het programma bestaat uit 160 betekenisvolle spelactiviteiten die gedurende 40 schoolweken de ontwikkeling van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele vaardigheden stimuleren. Het kan zowel in de thuissituatie door (gast)ouders als binnen het onderwijs, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang of kinderopvang worden uitgevoerd.


Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
16 januari 2014
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Niet erkend
Toelichting:


De doelgroep en bijbehorende probleemomschrijving, doelen, aanpak en onderbouwing van Voorsprong zijn niet in overeenstemming met elkaar. De interventie wordt omschreven als VVE interventie, terwijl het eigenlijk alleen om woordenschat gaat.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen (LOVK)
Schulpweg 37
3084 NG Rotterdam

Contactpersoon

J. (Cobi) Visser
06-18975382

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies