• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Video-interactiebegeleiding en Gehechtheid bij Adoptie

Video-interactiebegeleiding en gehechtheid bij adoptie (VIB-G) is een kortdurende video-feedback interventie voor adoptieouders met een kind in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. De interventie wil een veilige gehechtheidsrelatie tussen adoptieouders en adoptiekind tot stand brengen, zodat de ontwikkeling van het kind bevorderd wordt en probleemgedrag voorkomen of verminderd wordt. Er wordt hiertoe vier keer een video-opname gemaakt die met de adoptieouders wordt nabesproken.

Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
11 december 2015
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Niet erkend

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Stichting AIT (Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling),
M. Hoogland
Middenduinerweg 44
2071 AN Santpoort Noord
(023) 5202500
Contactpersoon:
C. J. Verheule, Stichting Adoptievoorzieningen (SAV)
c.verheule@adoptie.nl
(030) 2330340 / 06-15606028

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies