Databank Effectieve Jeugdinterventies

Themis Opvoedcursus - Voor moeders uit niet-westerse migrantengroepen

Themis is een opvoedcursus voor moeders van kinderen van 0 tot 21 jaar uit niet-westerse migrantengroepen. De interventie bestaat uit tien groepsbijeenkomsten en bezoeken aan maatschappelijke instituties, waaronder speelotheek, scholen en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Doel is de kinderen continuïteit te laten ervaren tussen thuis en de buitenwereld door de moeders vertrouwd te maken met kennis en opvattingen over de Nederlandse opvoeding en hun opvoedingsvaardigheden te vergroten.


Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
8 december 2017
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Niet erkend
Toelichting:

De commissie vindt Themis Opvoedcursus in potentie een sympathieke en relevante interventie die iets toevoegt; er is nog te weinig aanbod voor deze doelgroep. De commissie spreekt haar complimenten uit voor de zorgvuldige voorbereidingsfase om de moeilijk te bereiken doelgroep deel te laten nemen aan de interventie. De commissie vindt echter dat de beschrijving van de interventie op cruciale punten, zoals de doelgroep en de theoretische onderbouwing, aangepast moet worden. Na de beoordeling door de commissie heeft de ontwikkelaar besloten deze punten niet verder uit te werken, omdat de Themis Opvoedcursus niet meer als losstaande cursus in Nederland wordt aangeboden.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Dr. Rogier A. van 't Rood
Moerslag 7a
6265 NC Eijsden-Margraten
Email: vantrood@vantrood.nl
Telefoon: 043 4085671
Website: www.themis-opvoeden.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies