• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Cijfers over Jeugd en Opvoeding

The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD)

The 'European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs' (ESPAD) wordt sinds 1997 elke vier jaar uitgevoerd. In dit onderzoek worden 35 landen vergeleken op het gebruik van alcohol, sigaretten en drugs door jongeren. Onderscheid wordt gemaakt tussen 'ooit gebruikt' en 'actueel gebruik'. Daarnaast gaat de vragenlijst ook in op de thuissituatie en het welbevinden van de jongeren. Naast het monitoren van het aantal drugs, alcohol en sigaretten gebruikers per land, wordt ook onderzocht wat het verband tussen gebruik van drugs en alcohol en het welbevinden is.

In 2007 is de ESPAD uitgevoerd in Armenië, Oostenrijk, België (alleen Vlaanderen), Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Faeröer Eilanden, Finland, Frankrijk, Duitsland (7 deelstaten), Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Man (Isle of Man), Italië, Letland, Litouwen, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Slowakije, Slovenië, Zweden, Zwitserland, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk. Elk land werkt samen met een organisatie die de vragenlijsten verspreidt en de terugname van de vragenlijsten coördineert. Voor Nederland is dat het Trimbos instituut.Meer informatie is te vinden op de website van het ESPAD.

Methode

Soort onderzoek

steekproefonderzoek

Jaar dataverzameling

2007

Instrumenten

Er werd gebruik gemaakt van een vragenlijst. De vragenlijst is voor alle landen die participeren in de ESPAD hetzelfde. De vragenlijst bevat vragen over algemeen drugsgebruik, cannabis gebruik, sigaretten, alcohol, thuissituatie en welbevinden.

Afname

De vragenlijst werd afgenomen op scholen. De leerlingen vulden de vragenlijst in op een computer of op papier. Docenten waren aanwezig om de jongeren te helpen met vragen die zij niet begrepen. De vragenlijst werd anoniem afgenomen. Jongeren waren niet verplicht alle vragen in te vullen.

Steekproefgrootte en respons

Populatie

Uit elk land werden scholen geselecteerd die werden gevraagd of zij deel wilden nemen aan het onderzoek. Scholen konden zelf beslissen of zij deel wilden nemen. Nadat een school akkoord had gegeven werden ouders ingelicht over de vragenlijst. Ouders konden bij de school aangeven indien hun kind niet mocht participeren. Ondervraagd werden jongens en meisjes die in 1991 geboren zijn. Het zijn alleen jongeren die op een school zitten, omdat de vragenlijsten daar werden afgenomen

Steekproefgrootte

De steekproefgrootte verschilt per land. In totaal hebben meer dan 100.000 jongeren de vragenlijst ingevuld. Het is niet bekend hoeveel jongeren per land de vragenlijst hebben ingevuld.

Leeftijd

Alle jongeren waren 15 of 16 jaar oud.

Verdeling sekse

Er hebben ongeveer evenveel jongens als meisjes de vragenlijst ingevuld.

Opleiding

Er wordt geen informatie gegeven over de verdeling naar opleiding.

Sociaal-economische status

Er wordt geen informatie gegeven over de verdeling naar sociaal-economische status.

Etniciteit

Er wordt geen informatie gegeven over de verdeling naar herkomst.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.