Databank Effectieve Jeugdinterventies

Risicomonitor - Veiligheidsmanagementsysteem voor kinderopvang en primair onderwijs

De Risicomonitor (veiligheidsmanagementsysteem voor kinderopvang en primair onderwijs) is een webbased instrument dat wordt ingezet om lichamelijke letsels ten gevolge van ongevallen bij kinderen in de kinderopvang en het primair onderwijs zoveel mogelijk te voorkomen. Het instrument helpt bij het creëren van een veilig omgeving door het vergroten van het risicobewustzijn, het vergroten van kennis over passende maatregelen bij risicovolle situaties en door het opstellen en uitvoeren van een actieplan.  


Gericht op:

Gezondheid

Leeftijd:
0 - 12 jaar
Doel:

Preventie van problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de kinderopvang, in de school

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
13 februari 2014
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doel

Het hoofddoel van de Risicomonitor is het voorkomen van het aantal lichamelijke letsels ten gevolge van ongevallen bij kinderen in de kinderopvang en het primair onderwijs.

Doelgroep

De Risicomonitor is bedoeld voor medewerkers in de kinderopvang en het primair onderwijs. In de kinderopvang zijn dat de pedagogisch medewerkers en het ondersteunend personeel en op scholen de schooldirecteur, leerkrachten en het ondersteunend personeel.

Aanpak

De Risicomonitor is een webbased instrument, waarmee de volgende stappen worden doorlopen:

  • het inventariseren van de risicovolle situaties om het bewustzijn van het personeel ten aanzien van deze situaties en de mogelijke gevolgen te vergroten;
  • het inventariseren van (bijna)-ongevallen om het bewustzijn van het personeel ten aanzien van deze situaties en de mogelijke gevolgen te vergroten;
  • het vergroten van de kennis voor passende maatregelen bij risicovolle situaties door middel van bovenstaande inventarisaties;
  • het opstellen en uitvoeren van een actieplan om de passende maatregelen organisatiebreed te implementeren.

Doordat de stappen jaarlijks worden herhaald, wordt structureel aandacht besteed aan veiligheid in de organisatie.

Onderzoek

Geen informatie beschikbaar.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

De Risicomonitor is een gezamenlijk product van FCB en Veiligheid NL.
 
FCB
Koningin Wilhelminalaan 3
3527 LA Utrecht
Postbus 2103
3500 GC Utrecht
contact@fcb.nl
030-2985350
 
VeiligheidNL
Rijswijkstraat 2
Amsterdam
info@veiligheid.nl
020-5114511
 

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies