Databank Richtlijnen

Richtlijn Problematische gehechtheid voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Deze richtlijn helpt professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming bij de signalering, diagnose en behandeling van kinderen en jongeren met een problematische gehechtheid. Onveilig gehechte jeugdigen ontlenen geen of onvoldoende emotionele veiligheid aan de relatie met hun ouder(s). Dit kan hun ontwikkeling en kwaliteit van leven ernstig beïnvloeden. De richtlijn biedt professionals ook handvatten voor het ondersteunen en begeleiden van ouders en (beroeps)opvoeders van kinderen met hechtingsproblemen. De richtlijn heeft als doel problemen te verminderen en beter hanteerbaar te maken, voor zowel jeugdigen als ouders. Naast de complete richtlijn zijn ook een onderbouwing, werkkaarten en informatie voor ouders beschikbaar.


Publicatiedatum:
2017
Auteurs:
M. de Wolf, F. Dekker- van der Sande, P. Sterkenburg en A. Thooms-Vreugdenhil
Autorisatie:

BPSW, NIP en NVO

In beheer bij:

Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies