Databank Effectieve Jeugdinterventies

Residentieel Gedragstherapeutisch Behandelingsprogramma (RGB)

Het RGB is bestemd voor jongeren van 13 tot 17 jaar met ernstig antisociaal gedrag die in een residentiële setting verblijven. Hoofddoel is het leren van vaardigheden aan jongeren zodat zij de taken waarvoor zij nu en in de toekomst worden gesteld op een adequate wijze kunnen vervullen. Het programma heeft daarnaast ook tot doel om hulpverleners een gemeenschappelijk kader te bieden voor de behandeling van antisociaal gedrag van jongeren. De interventie wordt momenteel veel toegepast onder de noemer sociaal competentiemodel.


Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Residentieel Gedragstherapeutisch Behandelingsprogramma is verlopen. De interventie wordt niet meer uitgevoerd in Nederland.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Tj. Zandberg
Rijksuniversiteit Groningen
T.Zandberg@ppsw.rug.nl
050-3636572

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies