Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming adviseert de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van VWS gevraagd en ongevraagd over beleid en regelgeving op het gebied van het (jeugd)strafrecht en de jeugdbescherming. Daarnaast toetst de Raad als beroepsrechter beslissingen die zijn genomen over personen die een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel ondergaan. De Raad richt zich op gedetineerden, terbeschikkinggestelden en jongeren in justitiële jeugdinrichtingen en de instellingen voor Jeugdzorgplus.

Betreft: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aantal organisaties: 1 1 1 1 1 1 1 1
Aantal zaken jeugd: 1 43 66 55 85 86 83 214 171
Aantal zittingen jeugd: 9 8 10 8 8 9 10 9
Aantal zittingen voor adoptie: 8 8 6 5 3 4 1 2
1Betreft instroom van zaken (exclusief adoptie).
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 3 januari 2020.

Kengetallen


Aantal organisaties

2010 2011 2012 2013 2014
1 1 1 1 1
2015 2016 2017
1 1 1

Aantal zaken jeugd

Betreft instroom van zaken (exclusief adoptie).

2010 2011 2012 2013 2014
43 66 55 85 86
2015 2016 2017
83 214 171

Aantal zittingen jeugd

2010 2011 2012 2013 2014
9 8 10 8 8
2015 2016 2017
9 10 9

Aantal zittingen voor adoptie

2010 2011 2012 2013 2014
8 8 6 5 3
2015 2016 2017
4 1 2

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 3 januari 2020.

Bronnen

  • Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (2011). Aandacht voor de zorgwetten. Jaarverslag 2010. Den Haag.
  • Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (2012). Terugblik ter gelegenheid van afscheid RSJ-voorzitter. Jaarverslag 2011. Den Haag.
  • Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (2013). Jaarverslag 2012. Den Haag.
  • Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (2014). Jaarverslag 2013. Den Haag.
  • Raad voor Strafrechtstoepassing & Jeugdbescherming (2015). Jaarverslag 2014. Den Haag.
  • Raad voor Strafrechtstoepassing & Jeugdbescherming (2016). Jaarverslag 2015. Den Haag.
  • Raad voor Strafrechtstoepassing & Jeugdbescherming (2017). Jaarverslag 2016. Den Haag.
  • Raad voor Strafrechtstoepassing & Jeugdbescherming (2017). Jaarverslag 2017. Den Haag.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies