Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Voor- en vroegschoolse educatie (vve) is een onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is kinderen met een risico op onderwijsachterstand (vanwege kenmerken in hun omgeving) een betere start te geven in groep 3 van de basisschool.

Voorschoolse educatie (ve) is gericht op kinderen tussen 2,5  en 4 jaar oud met (risico op) onderwijsachterstand. Een voorschoolse voorziening, zoals een voorschool of kinderdagverblijf, verzorgt voorschoolse educatie. Vroegschoolse educatie is voor het bevorderen van onderwijskansen van doelgroepkinderen in groep 1 en 2 van de basisschool.

Betreft: 2015 2016 2017 2018 2019
Aantal voorschoolse plaatsen: 74.890 77.797 80.126
Aantal peuters volgens gemeentelijke doelgroepdefinitie: 1 44.960 41.006 53.600 54.700
Percentage bereikte kinderen volgens gemeentelijke doelgroepdefinitie: 83 83 83
1De cijfers geven een indicatie van het aantal doelgroepkinderen. Van alle gemeenten die middelen krijgen voor onderwijsachterstandenbeleid heeft circa 85 procent het aantal doelgroepkinderen en kindplaatsen in hun gemeente in beeld.
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 12 augustus 2020.

Kengetallen


Aantal voorschoolse plaatsen

2015 2016 2017 2018 2019
74.890 77.797 80.126

Aantal peuters volgens gemeentelijke doelgroepdefinitie

De cijfers geven een indicatie van het aantal doelgroepkinderen. Van alle gemeenten die middelen krijgen voor onderwijsachterstandenbeleid heeft circa 85 procent het aantal doelgroepkinderen en kindplaatsen in hun gemeente in beeld.

2015 2016 2017 2018 2019
44.960 41.006 53.600 54.700

Percentage bereikte kinderen volgens gemeentelijke doelgroepdefinitie

2015 2016 2017 2018 2019
83 83 83

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 12 augustus 2020.

Bronnen


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies