Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) bedoelt men de maatregelen waarmee wordt getracht onderwijsachterstanden te verminderen bij de start van de basisschool. Gemeentebestuur en schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid om een onderwijsachterstandenbeleid te ontwikkelen en te (helpen) uitvoeren om de startcondities van kinderen te verbeteren bij hun entree op de basisschool. De meeste gemeenten richten zich op kinderen met een zwak taalniveau en kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

Kengetallen 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal voorschoolse plaatsen: 1 39.600 40.585
Aantal kinderen volgens de doelgroepdefinitie van de gewichtenregeling basisonderwijs: 2 11.760 10.890
Aantal kinderen volgens gemeentelijke doelgroepdefinitie: 3 32.271 31.037
Aantal bereikte kinderen volgens gemeentelijke doelgroepdefinitie : 22.654 24.065
Percentage bereikte kinderen volgens gemeentelijke doelgroepdefinitie: 71 78
1De cijfers over vve gaan over 37 gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Enschede, Dordrecht, Arnhem, Schiedam, Haarlem, Den Bosch, Almere, Zaanstad, Breda, Helmond, Nijmegen, Amersfoort, Leiden, Venlo, Almelo, Ede, Apeldoorn, Deventer, Maastricht, Groningen, Lelystad, Heerlen, Delft, Emmen, Alkmaar, Zoetermeer, Sittard-Geleen, Zwolle, Leeuwarden, Hengelo en Haarlemmermeer).
2Volgens de gewichtenregeling bestaat de doelgroep uit 4- en 5- jarigen met laagopgeleide ouders.
3Veel gemeenten hanteren een bredere doelgroepdefinitie dan de gewichtenregeling. Aanvullende criteria zijn o.a. risico op een ontwikkelingsachterstand of de taal die thuis wordt gesproken.
Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 23 maart 2017.

Kengetallen


Aantal voorschoolse plaatsen

De cijfers over vve gaan over 37 gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Tilburg, Enschede, Dordrecht, Arnhem, Schiedam, Haarlem, Den Bosch, Almere, Zaanstad, Breda, Helmond, Nijmegen, Amersfoort, Leiden, Venlo, Almelo, Ede, Apeldoorn, Deventer, Maastricht, Groningen, Lelystad, Heerlen, Delft, Emmen, Alkmaar, Zoetermeer, Sittard-Geleen, Zwolle, Leeuwarden, Hengelo en Haarlemmermeer).

2013 2014 2015 2016 2017 2018
39.600 40.585

Aantal kinderen volgens de doelgroepdefinitie van de gewichtenregeling basisonderwijs

Volgens de gewichtenregeling bestaat de doelgroep uit 4- en 5- jarigen met laagopgeleide ouders.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
11.760 10.890

Aantal kinderen volgens gemeentelijke doelgroepdefinitie

Veel gemeenten hanteren een bredere doelgroepdefinitie dan de gewichtenregeling. Aanvullende criteria zijn o.a. risico op een ontwikkelingsachterstand of de taal die thuis wordt gesproken.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
32.271 31.037

Aantal bereikte kinderen volgens gemeentelijke doelgroepdefinitie

2013 2014 2015 2016 2017 2018
22.654 24.065

Percentage bereikte kinderen volgens gemeentelijke doelgroepdefinitie

2013 2014 2015 2016 2017 2018
71 78

Een leeg veld betekent dat er geen cijfers beschikbaar zijn.

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 23 maart 2017.


Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies