Cijfers over Jeugd en Opvoeding

Stichting Adoptievoorzieningen

Ook bekend als: SAV, Vergunninghouders

De Stichting Adoptievoorzieningen (SAV) verzorgt onder meer, in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de verplichte voorbereidingsbijeenkomsten voor ouders tijdens de adoptieprocedure. Verder geven ze, met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, advies, informatie en begeleiding: aan adoptieouders, adoptiekinderen en professionals, zowel voorafgaand, tijdens, als na de adoptieprocedure.

Betreft: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aantal verzoeken om toestemming voor adoptie 1.216 842 688 722 631 717 465 352
Aantal geplaatste kinderen 529 488 401 354 304 214 210 156
De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 14 oktober 2019.

Kengetallen


Aantal verzoeken om toestemming voor adoptie

2011 2012 2013 2014 2015
1.216 842 688 722 631
2016 2017 2018
717 465 352

Aantal geplaatste kinderen

2011 2012 2013 2014 2015
529 488 401 354 304
2016 2017 2018
214 210 156

De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 14 oktober 2019.


Meer informatie

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies