• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Instrumenten

Nederlandse Differentiatie Test Sociaal Emotioneel Functioneren (NDT-SEF)

De NDT-SEF-2005 is gericht op het vaststellen van sociaal-emotionele problematiek in de schoolsituatie. De test kan afgenomen worden bij leerlingen van 11 tot 15 jaar uit de eindgroep van het speciaal basisonderwijs en groep 8.

Doel

Het vaststellen van het sociaal-emotioneel functioneren of de sociaal-emotionele problematiek bij kinderen uit de eindgroep van het speciaal basisonderwijs en groep 8 van het regulier basisonderwijs.

Doelgroep

De vragenlijst is gericht op leerlingen van 11 tot 15 jaar uit de eindgroep van het speciaal basisonderwijs en groep 8 van het regulier basisonderwijs

Materialen

De NDT-SEF-2005 bestaat uit:

  • Een handleiding;
  • Testboekjes.

Gebruik

De leerling moet in het testboekje bij elk item aanstrepen in hoeverre de bewering op hem of haar van toepassing is. De test kan zowel individueel als klassikaal worden afgenomen door docenten of NIP-testassistenten. Afname dient echter wel plaats te vinden onder verantwoordelijkheid van een professioneel psychodiagnosticus. Dit zijn psychologen, die in het bezit zijn van de basisaantekening psychodiagnostiek en (ortho)pedagogen of onderwijskundigen die in het bezit zijn van de registratie NVO basisorthopedagoog, NVO orthopedagoog-generalist of van de Algemene Registratie Pedagogen en Onderwijskundigen. De afnemer geeft vooraf een (gestandaardiseerde) instructie. Het is volgens de ontwikkelaars belangrijk de afname volgens voorschrift uit te voeren. Alleen dan kunnen de scoreprofielen goed geïnterpreteerd worden. Daarnaast raden de ontwikkelaars aan de NDT-SEF-2005 altijd samen met de NDT-2004 intelligentietest af te nemen, om zo een samenhangend beeld te krijgen van het sociaal-emotioneel functioneren en de cognitieve structuur van dezelfde leerling.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Angst

Doel:

Vroegsignalering

Leeftijd:
11 - 15 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Pearson
Gatwickstraat 1
1043 GK Amsterdam
+31 (0)20 5815500
info-nl@pearson.com
www.pearsonclinical.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Download de beschrijving

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.