Databank Instrumenten

Minnesota Multiphasic Personality Inventory, jongerenversie (MMPI-A)

Met dit instrument kunnen bij jongeren tussen de 13 en 18 jaar allerlei typen klachten, problemen en persoonlijkheidsstijlen in kaart worden gebracht. De antwoorden op de 478 items van de MMPI-A leiden tot verschillende scores op een aantal subschalen (8 validiteitsschalen, 10 klinische schalen, 15 inhoudsschalen en 6 supplementaire schalen). Deze schalen bestrijken veel algemene klachten en stoornissen en een hele serie moeilijkheden die typisch zijn voor jongeren zoals: gedragsproblemen, alcohol en drugsproblemen, ambitieniveau, problemen op school, onrijpheid, etc.

Doel

Aan de hand van 478 items worden persoonlijkheidskenmerken en psychopathologie gemeten.

Doelgroep

De test is geschikt voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar, waarbij het vermoeden bestaat op de aanwezigheid van stoornissen. Bijvoorbeeld omdat na onderzoeksgesprekken de aard en ernst van de problemen onduidelijk blijft. Bij 18-jarigen wordt een afweging gemaakt: als de 18-jarige een volwassen leeftstijl heeft (woont op zichzelf, werkt of studeert), dan is de volwassenversie (MMPI-2) meer op zijn plaats.

Materialen

De MMPI-A bestaat uit:

  • een handleiding;
  • vragenboekjes;
  • cd-rom met software voor het scoren, ook geschikt om de test op de computer af te nemen;
  • mail-in antwoordbladen;
  • een hardwarekey (dongle) met 5 afnames (op afstand, telefonisch/email, navulbaar).

Gebruik

De test is vooral gericht op het identificeren van stoornissen, bijvoorbeeld wanneer dit na onderzoeksgesprekken of observaties onvoldoende naar voren is gekomen. Vaak maakt de MMPI-A deel uit van een testbatterij.

De jongere beantwoordt de 478 beweringen met "akkoord" of "niet akkoord" door A of N te omcirkelen in het vragenboekje. De test kan ook achter de computer worden ingevuld.De afnemer is een gekwalificeerd diagnosticus, bijvoorbeeld een (klinisch) psycholoog.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Angst,
Gedragsproblemen,
Depressie,
Middelenmisbruik en verslaving

Doel:

Signalering en screening

Leeftijd:
13 - 18 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

PEN Psychodiagnostics
Postbus 6537
6503 GA Nijmegen
0481 465 565
 info@eqiq.nl
www.eqiq.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies