Databank Richtlijnen

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Stoornissen in het gebruik van alcohol

Het doel van deze LESA is betere zorg verlenen aan patiënten met stoornissen in het gebruik van alcohol. Onder deze stoornissen worden verstaan: problematisch alcoholgebruik, alcoholmisbruik en -afhankelijkheid. Huisarts en verslavingsarts kunnen door een nauwere samenwerking en een goede taakverdeling bij signalering, diagnostiek en beleid op het juiste moment de juiste geneeskundige zorg bieden. De LESA beschrijft niet de rol van andere eerstelijnsdisciplines in de zorg voor patiënten met een stoornis in het gebruik van alcohol, maar kan wel als basismodel dienen voor samenwerkingsafspraken met en tussen andere disciplines. De LESA is ontwikkeld voor huisartsen, jeugdartsen, kinder- en jeugdpsychiaters, kinderartsen, psychologen en orthopedagogen. De LESA richt zich niet specifiek op hulpverlening aan jeugdigen.


Publicatiedatum:
2010
Auteurs:
P. Mensink, R. Ashruf, A. Sluiter et al.
Autorisatie:

Onbekend

In beheer bij:

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN)

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies