• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

KOPP-preventieprojecten: Doe-praatgroep en Pubergroep

De KOPP-preventieprojecten bestaan uit gespreksgroepen voor kinderen van 8-12 jaar (Doe-praatgroep) en voor pubers van 13-15 jaar (Pubergroep) waarvan een of beide ouders een psychiatrische of verslavingsprobleem heeft. Doel van de gesprekken is een bijdrage te leveren aan het voorkomen van psychische problemen bij kinderen die kunnen ontstaan als gevolg van de situatie waarin zij opgroeien.

Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
2 maart 2006
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Niet erkend
Toelichting:

De doelen van de KOPP-preventieprojecten zijn onvoldoende uitgewerkt. Ook de theoretische onderbouwing is zwak.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Landelijke Steunfunctie Preventie
Postbus 725
3500 AS Utrecht
(030) 297 11 45
rzanden@trimbos.nl
www.trimbos.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies