• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Gezinsbehandeling van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs

De gezinsbehandeling van de jeugdhulporganisatie Horizon is bedoeld voor kinderen met gedragsproblemen en overbelaste ouders met onvoldoende opvoedvaardigheden. Het hele gezin wordt twaalf weken lang opgenomen in een woning van Horizon waar een gezinsbegeleider de ouders zo’n zes uur per dag ondersteunt bij de opvoeding. De ouders worden getraind om grenzen te stellen, positief te bekrachtigen, toezicht te houden en samen problemen op te lossen. Daarnaast krijgen ze op indicatie interventies aangeboden zoals mindful ouderschap, vaktherapie, en video-interactiebegeleiding.  


Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Mozartlaan 150
3055 KM Rotterdam
0544-394444
Email: peter.houweling@horizon.eu
www.horizon.eu

Contactpersoon:

Anja Winters – afdelingshoofd Gezinsbehandeling
Email: anja.winters@horizon.eu
06 55363011

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies