Databank Effectieve Jeugdinterventies

Quickscan jeugdzorgaanbod met potentie

De 'Quickscan jeugdzorgaanbod met potentie' is een eenvoudig toetsingsinstrument voor jeugdzorgaanbieders die hun aanbod graag kritisch willen bekijken en zich afvragen welk deel daarvan al klaar is voor opname in de databank Effectieve Jeugdinterventies.

In de quickscan beantwoordt u vragen over de doelgroep, doelstelling en aanpak van verschillende modules van uw aanbod. Zo wordt duidelijk of uw interventie geschikt is voor opname in de databank.

Digitaal invullen

U kunt de quickscan digitaal invullen. Het is het beste als degene die de quickscan invult met enige afstand naar de interventie kan kijken. Dit is bij voorkeur niet de eigenaar of ontwikkelaar van de interventie, maar bijvoorbeeld een staf- of kwaliteitsmedewerker binnen de organisatie die de interventie uitvoert.

Per interventie vragen wij u om dertien vragen te beantwoorden. U kunt dit voor al uw interventies doen. Wanneer u daarmee klaar bent, ontvangt u per interventie een eindscore die u kunt opslaan als pdf-bestand.

Hulpmiddel

De quickscan is enkel bedoeld als hulpmiddel. Het staat instellingen en ontwikkelaars altijd vrij om hun interventie aan te melden bij de databank, ook als zij de quickscan niet hebben ingevuld.

Naar de quickscan

Vragen?

Iris Dikhoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies