Databank Effectieve Jeugdinterventies

Overzicht van jeugdinterventies

In de databank Effectieve jeugdinterventies staan goed onderbouwde en effectieve jeugdinterventies die in Nederland worden uitgevoerd. De databank biedt inzicht in de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze jeugdinterventies.

De interventies in de databank kunnen worden ingezet in het brede jeugdveld van preventie, vroegtijdige ondersteuning en specialistische behandeling. Het aanbod varieert van voorlichting en ontwikkelingsstimulering tot intensieve hulp. Het is gericht op diverse problemen en doelgroepen.

Interventiematrix

De interventiematrix helpt gemeenten en aanbieders van jeugdhulp bij het kiezen uit het ruime landelijke aanbod van interventies. De matrix toont erkende interventies voor tien veelvoorkomende vragen en problemen bij opgroeien en opvoeding.

Vragen?

Iris Dikhoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies