Databank Effectieve Jeugdinterventies

Overbruggingsplan

Het Overbruggingsplan is een interventie voor de jeugdgezondheidszorg om kinderen met overgewicht en hun ouders te ondersteunen bij het verbeteren van hun leefstijl, om verdere gewichtstoename van het kind in vergelijking met de lengtetoename te voorkomen.


Gericht op:

Overgewicht

Leeftijd:
0 - 18 jaar
Doel:

Preventie van problemen, verminderen problemen

Methode:

Individuele aanpak

Locatie:

In een instelling

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
20 september 2018
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doelgroep

De interventie wordt toegepast bij kinderen van 2 tot 12 jaar. Hun ouders en jgz-professionals zijn intermediaire doelgroepen.

Aanpak

Na signalering van overgewicht tijdens het reguliere jgz-consult wordt een anamnese en lichamelijk onderzoek uitgevoerd. Daarna stellen de jgz-professional en het gezin een haalbaar veranderplan op om gedragsverandering bij het kind te bewerkstelligen en daarmee onevenredige gewichtstoename te voorkomen. Ze voeren het plan uit en monitoren de resultaten. Dit gebeurt middels motivationele gesprekstechnieken, huiswerkopdrachten en het activeren van sociale steun. Het plan is onder meer gericht op het beweeggedrag, televisiekijken en computeren, en de consumptie van zoete dranken, fastfood en tussendoortjes. Een landelijk onderzoek liet zien dat een klein effect op de BMI van kinderen met matig overgewicht kan worden bereikt.

Het Overbruggingsplan is onderdeel van de JGZ-Richtlijn Overgewicht.

Tijdsinvestering

De interventie bestaat uit maximaal drie vervolgconsulten na signalering van overgewicht tijdens het reguliere jgz-consult.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De interventie voorziet in een systematische aanpak voor jgz-medewerkers om kinderen met overgewicht vroegtijdig op te sporen, te adviseren en te begeleiden. Essentieel is de techniek van Motivational Interviewing. De commissie acht dit een belangrijke randvoorwaarde voor de uitvoering van deze interventie.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Kenniscentrum Overgewicht
VU Medisch Centrum, EMGO-Instituut
Van der Boechorststraat 7
1081 BT Amsterdam
020-4441712
kco.emgo@vumc.nl
www.overgewicht.org

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies