Databank Effectieve Jeugdinterventies

Storm en Spetters

'Storm en Spetters' is een cursus voor kinderen van 4-7 jaar die getuige zijn geweest van huiselijk geweld en hun (verzorgende) ouders. In zeven groepsbijeenkomsten van 105 minuten werken ouders en kinderen zowel samen als apart aan vijf thema's met als doel posttraumatische stresssymptomen en internaliserend en externaliserend probleemgedrag bij de kinderen te voorkomen of verminderen. Daarnaast is er een kennismakings- en eindgesprek en een bijeenkomst voor de niet-verzorgende ouder.


Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie 'Storm en Spetters' is verlopen.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Gezamenlijk eigendom van: De Jutters, Vrije Universiteit, Dimence en Riagg Rijnmond
Penvoerder:
Vrije Universiteit
Van der Boechorststraat 1
1081 BT Amsterdam

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies