Databank Effectieve Jeugdinterventies

Remweg

Remweg is een cognitief gedragstherapeutisch programma voor impulsieve, drukke kinderen met aandachtsproblemen (ADHD). Het programma kan gebruikt worden als trainingsmethodiek om (professionele) opvoeders in acht bijeenkomsten te leren hoe zij kinderen 'stop-denk-doe-gedrag' kunnen bijbrengen. Het programma kan door professionele opvoeders ook zelfstandig gebruikt worden als behandelingsmethodiek.


Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Remweg is verlopen. De ontwikkelaar heeft ervoor gekozen de interventie niet in te dienen voor herbeoordeling.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Entrea / Praktikon
Postbus 9104,
6500 HE Nijmegen
( 024) 361 11 50
rijk@vanderkrol.nl

Contactpersoon

Aly Koning, Rijk van der Krol en Sanne Weller

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies