Databank Effectieve Jeugdinterventies

Onderwijszorgarrangement Optimist

OZA Optimist is een onderwijs-zorgarrangement voor kinderen van 4 tot 7 jaar met zodanige  gedragsproblemen dat zij niet in een schoolklas kunnen functioneren. Het arrangement bestaat uit opname van het kind in een behandelklas voor één (school)jaar, waarin zowel onderwijs als behandeling wordt geboden, en de oudertraining Triple P. Het doel is dat het kind deel kan nemen aan regulier of speciaal basisonderwijs.


Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie ‘Onderwijszorgarrangement Optimist’ is verlopen. De interventie wordt niet meer uitgevoerd in Nederland.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Youké
Verlengde Slotlaan 109
3707 CE Zeist
088-1705000

Contactpersoon

Erik Klaassen
088-1705217 / 06-53821262
eklaassen@youke.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies