Databank Effectieve Jeugdinterventies

Dyslexie de Baas!

Dyslexie de baas! is een groepstraining voor dyslectische jongeren (12 t/m 16 jaar) met lichte psychosociale problematiek en wil voorkomen dat zij internaliserende stoornissen ontwikkelen. Aan de hand van cognitief gedragstherapeutische technieken en onderwijskundige principes wordt het zelfsturend leren, de zelfbepaling en het geloof in persoonlijke effectiviteit bevorderd. Hierdoor verbetert de coping met dyslexie en de samenhangende internaliserende problematiek. De training bevat ook bijeenkomsten voor ouders en leerkrachten.


Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Dyslexie de Baas is verlopen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Universiteit Utrecht, Opleiding Pedagogiek
C. Poleij en Y. Stikkelbroek
Heidelberglaan 1
3508 TC  Utrecht

Contactpersoon

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies