Databank Effectieve Jeugdinterventies

Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit

De module 'Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit' is erop gericht dat de ouders van een kind instemmen met de plaatsing in een pleeggezin, waardoor de kans op loyaliteitsproblemen bij het kind minder groot is.


Gericht op:

Uithuisplaatsing

Leeftijd:
0 - 18 jaar
Doel:

Preventie van problemen

Doelgroep:

Pleegkinderen en/of pleegouders

Methode:

Gezinsgerichte aanpak

Locatie:

Thuis

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
8 april 2019
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie


Doelgroep

Ouders bij wie de beslissing is genomen dat hun kind gaat opgroeien in een pleeggezin, de zogenaamde opvoedingsvariant van pleegzorg.

Aanpak

Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit helpt ouders afscheid te nemen van hun oorspronkelijke rol als opvoeder en een nieuwe rol in te vullen. Het is een module in aanvulling op de reguliere pleegzorgbegeleiding. Centrale thema's zijn het kader van de plaatsing, de omgangsregeling, de invloed van het gezin van herkomst, loyaliteiten, de invloed van ouders op de ontwikkeling van het kind, samenwerking tussen ouders en pleegouders, en rouw en verlies. De module maakt gebruik van psycho-educatie en technieken uit traumatherapie en rouwverwerking.

Tijdsbesteding

De interventie wordt gedurende een jaar aan ouders aangeboden, met gemiddeld vijftien contactmomenten met ouders, pleegouders en pleegkind. Het contact vind plaats in de vorm van huisbezoeken en telefoongesprekken.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De commissie is enthousiast over Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit, het is een heel relevante interventie voor een moeilijk bereikbare doelgroep. Er is onvoldoende onderzoek beschikbaar om een uitspraak te doen over de effectiviteit van de interventie.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

De Rading
Pahud de Mortangesdreef 61
3562 AB UTRECHT
030 – 272 43 53
info@rading.nl

Contactpersoon

Danielle Oomen
d.oomen@rading.nl
Astrid Terstappen
  a.terstappen@rading.nl
Dorini Janssen
d.janssen@rading.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies