Databank Effectieve Jeugdinterventies

Leef je in!

Leef je in! is een sociaal cognitieve vaardigheidstraining voor jongeren van 10 t/m 16 jaar met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblemen, die verblijven in een orthopedagogisch behandelcentrum. Tijdens 16 groepsbijeenkomsten worden de jongeren getraind in (1) emotieherkenning en (2) perspectiefname met als doel een toename van prosociaal gedrag en op langere termijn een afname van gedragsproblemen.


Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
30 juni 2017
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Niet erkend
Toelichting:
De commissie heeft de interventie Leef je in! beoordeeld als niet erkend. Zij is er niet van overtuigd dat deze aanpak voldoende is bij deze complexe doelgroep

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Pluryn
De Beele
Beelelaan 4
7383 BH Voorst
www.pluryn.nl
088 779 22 22

Contactpersoon

Judith Arendsen
jarendsen@pluryn.nl
088 779 22 29

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies