Databank Effectieve Jeugdinterventies

Klasse!dagen

De Klasse!Dagen is een tweedaags project voor leerlingen in klas 1 ,2 en 3 van het voortgezet onderwijs. Het project is ontwikkeld is om pestgedrag te voorkomen door middel van het creëren van een veilig klassenklimaat.


Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
3 oktober 2019
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Oordeel:
Niet erkend
Toelichting:

Klasse!Dagen oogt als een reeks praktische activiteiten die voor de doelgroep leuk zijn om te doen. De commissie acht het behalen van het doel van de interventie met deze relatief eenvoudige en kortdurende aanpak niet haalbaar. Het voorkomen van pesten is een erg groot doel, met de gestelde, kortdurende aanpak een TE groot doel. De commissie verwacht dat deze interventie na een herformulering van het doel richting het nastreven van een prettige sfeer in de groep of het zorgdragen voor een fijn school-/klassenklimaat (met wellicht als bijeffect dat het pesten kan helpen voorkomen) een aanvulling op de databank zou kunnen zijn als een interventie op het preventieve vlak. Echter, ook bij een lager ingestoken doel zijn nog veel aanpassingen nodig.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Contactpersoon

Bregje van Goethem
06-40311106
klasse.dagen@outlook.com

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies