Databank Effectieve Jeugdinterventies

Doe praat groep

De doe-praatgroep is er voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar die opgroeien in een gezin met tenminste één ouder met psychische en/of verslavingsproblematiek. Het doel van de doe-praatgroep is het verkleinen van het risico op het ontwikkelen van psychische problemen bij de kinderen. De doe-praatgroep bestaat uit 8 bijeenkomsten en 2 ouderbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten wordt de kinderen spelenderwijs geleerd hoe ze hun emoties kunnen uiten, wat er thuis speelt en hoe ze hierover kunnen praten en bij wie ze terecht kunnen voor steun.


Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
18 september 2020
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Niet erkend
Toelichting:

De commissie ziet de Doe-praatgroep als een sympathieke interventie die voor kinderen leuk lijkt om te doen. De commissie staat op dit moment echter niet achter de keuze van de ontwikkelaar om Doe-praatgroep in te zetten bij alle kinderen van wie de ouders psychische of verslavingsproblematiek hebben, ongeacht welke beschermende of risicofactoren in het leven van een kind aanwezig zijn. De commissie acht het goed mogelijk dat er bij een deel van de kinderen met ouders met psychische of verslavingsproblematiek zodanig veel beschermende factoren aanwezig zijn, dat deze kinderen geen baat hebben bij de interventie. Hiervoor ziet de commissie ook aanwijzingen in het effectonderzoek.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Trimbos-instituut          
info@trimbos.nl
030 – 2971100

Contactpersoon

Anouk de Gee
agee@trimbos.nl
030-2971109

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies