Databank Effectieve Jeugdinterventies

Directieve Thuisbehandeling (DT)

Directieve Thuisbehandeling is een vorm van Intensieve Pedagogische Thuishulp met name geschikt voor gezinnen met jeugdigen tussen 12 en 18 jaar. Het programma richt zich enerzijds op het aanleren van opvoedings- en onderhandelingsvaardigheden bij de gezinsleden om het probleemgedrag van de jeugdige in te perken of op z'n minst hanteerbaar te maken. Tegelijkertijd richt de behandeling zich op het verbeteren van de onderlinge communicatie tussen de gezinsleden om het probleemoplossend vermogen te vergroten en te kunnen omgaan met het probleemgedrag. De behandeling duurt over het algemeen maximaal zes maanden, de hulpverlener bezoekt het gezin wekelijks een tot anderhalf uur.


Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
23 september 2016
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Niet erkend
Toelichting:

De commissie vindt Directieve Thuisbehandeling in principe een goede behandeling, maar de beschrijving is wel erg ruim. De commissie vraagt zich af wat de interventie nu precies aanpakt. Zij adviseert een keuze te maken om ofwel het probleemgedrag ofwel de gezinsinteractie aan te pakken.  


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Ria Schroer Deskundigheidsbevordering & Training
Madoerastraat 5
6524 LG Nijmegen
schroer.dt@planet.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies