Databank Effectieve Jeugdinterventies

Ouders in Actie

Ouders in Actie is een preventief groepsgericht programma voor opvoedondersteuning. Het programma is bedoeld voor opvoeders die niet of moeilijk te bereiken zijn met het reguliere aanbod. Ouders in Actie richt zich op het voorkomen van opvoedingsspanning door het aanpakken van (alledaagse) vragen die opvoeders tegenkomen in de opvoeding. Het programma is vraaggericht en laagdrempelig.


Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Contactpersoon

Marjon Schagen, CJG Rijnmond
 m.schagen@cjgrijnmond.nl
06 23514149 

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies