Databank Effectieve Jeugdinterventies

Wiet-Check

Wiet-Check wil problematisch cannabisgebruik voorkomen of verminderen bij jongeren van 14-21 jaar die reeds cannabis gebruiken. In twee één-op-één sessies van anderhalf uur wordt informatie verzameld over het gebruik van de jongere en wordt de balans opgemaakt over de invloed hiervan op het dagelijks leven en de toekomst. Daarbij wordt gebruik gemaakt van motivationele gespreksvoering.


Gericht op:

Middelengebruik

Leeftijd:
14 - 21 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Methode:

Individuele aanpak

Locatie:

Op meerdere locaties

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op:
24 november 2016
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doel

Voorkomen of verminderen van problematisch cannabisgebruik onder jongeren (14-21 jaar) die reeds cannabis gebruiken. Dit kan zowel hasj als wiet zijn.

Subdoelen

  • Bewustwording vergroten van de (problematische) rol die het eigen cannabisgebruik heeft in het leven van de jongere.
  • Motivatie en zelfwerkzaamheid van de jongere vergroten om in actie te komen in geval van (zelf ervaren) problematisch cannabisgebruik (bijv. zelfhulp of verwijzing naar verslavingshulpverlening).
  • Voorkomen of verminderen van (symptomen van) cannabisafhankelijkheid

Doelgroep

Jongeren van 14-21 jaar waarvan een vermoeden is dat zij problematisch cannabis gebruiken, maar die zelf (nog) geen hulpvraag hebben geuit.

Aanpak

Het hoofdonderdeel van de Wiet-Check bestaat uit twee één-op-één sessies van elk anderhalf uur. De Wiet-Check wordt momenteel uitgevoerd door preventiewerkers van de verslavingszorg en kan zowel in de verslavingszorginstelling als op locatie (bijv. school, buurthuis, jongerencentrum) uitgevoerd worden.

De twee sessies voor jongeren zijn 1) een assessmentsessie en 2) een feedbacksessie. De sessies vinden ongeveer een week na elkaar plaats. Tijdens de assessmentsessie wordt informatie verzameld over het middelengebruik van de jongere en de rol die cannabisgebruik in het leven van de jongere speelt. Deze informatie wordt na afloop van het gesprek door de preventiewerker verwerkt in een voorgestructureerd persoonlijk feedback rapport (PFR).

In de feedbacksessie wordt het PFR met de jongere doorgenomen, waarbij de preventiewerker gebruik maakt van motivationele gespreksvoering.
De balans wordt opgemaakt over de invloed van het persoonlijke cannabis gebruikspatroon van de jongere op onder andere zijn/haar dagelijkse leven en over de zelfgenoemde impact van het persoonlijke cannabis gebruikspatroon op zelfgenoemde toekomstdoelen. Het cannabisgebruik van de deelnemer wordt hierbij niet als problematisch bestempeld. Er wordt gezorgd voor een niet-veroordelende sfeer waarin vragen kunnen worden gesteld en de deelnemer wordt gezien als deskundige van zijn eigen leven.
Als de jongere daar open voor staat, worden aan het einde verandermogelijkheden besproken (waaronder zelfhulp of doorverwijzing naar behandeling bij de verslavingszorg) en krijgt de jongere daar informatie en advies over. Er wordt niet openlijk geprobeerd de deelnemer zijn gebruik te laten veranderen, tenzij hij daar zelf om vraagt.

Onderzoek

De Wiet-Check is oorspronkelijk afkomstig uit Australië en is daar onderzocht in een haalbaarheidsstudie en een gerandomiseerd effectonderzoek. Uit beide onderzoeken bleek een significante reductie van cannabisgebruik in de experimentele conditie (ten opzichte van een controleconditie).

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De aangedragen evidence is voldoende voor het niveau eerste aanwijzingen voor effectiviteit voor de doelgroep zware gebruikers.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3500 AS Utrecht
info@trimbos.nl
030-2971100
www.trimbos.nl

Contactpersoon

Els Bransen
ebransen@trimbos.nl   
030-2971100

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies