Databank Effectieve Jeugdinterventies

Romeo

Romeo is een ambulant individueel programma van 12 bijeenkomsten gericht op jongens van 12 tot en met 18 jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen. Romeo werkt aan versterking van de seksuele interactiecompetentie om herhaling te voorkomen. Kern van de aanpak ligt in de werkrelatie, de cognitief gedragsmatige focus en oplossingsgerichte aanpak. Met, discussie, (rollen)spel en humor komen relevante thema's rondom seksualiteit, relaties en liefde aan de orde, ter vergroting van kennis en versterking van betekenisgeving en vaardigheden.


Gericht op:

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Leeftijd:
12 - 19 jaar
Doel:

Preventie van problemen, verminderen problemen

Doelgroep:

Specifiek voor jongens

Methode:

Individuele aanpak

Locatie:

Op meerdere locaties

Uitvoering:

Basisvoorziening, voorziening voor lichte hulp en ondersteuning, gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
1 oktober 2015
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doel

Het doel van Romeo is het versterken van de seksuele interactiecompetentie bij jongens om herhaling van seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Doelgroep

Jongens van 12 tot 18 jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen en risico lopen op herhaling ervan.

Aanpak

Kern van de aanpak is de werkrelatie. Met zijn oplossingsgerichte en outreachende benadering vindt de begeleider aansluiting bij de jongen en is hij een effectief rolmodel. Door middel van sociale interactie, ervaringsleren en reflectie in een gevarieerd programma wordt een optimaal leerproces in gang gezet. Het vlaggensysteem is leidraad en helpt ook ouders of een betrokkene adequaat te reageren (Frans & Franck, 2010).

Onderzoek

Jaarlijks vindt er een procesevaluatie plaats om de kwaliteit te bewaken en het programma door te ontwikkelen. De eerste procesevaluatie leidde tot de aanbeveling extra aandacht te besteden aan de implementatie van de onderdelen: 'het betrekken van ouders' en 'het werken met vragenlijsten'.
Dit is opgepakt in een extra groepstraining aan de begeleiders van Romeo en extra aandacht voor deze onderdelen in intervisie en werkbegeleiding.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Sterk punt van Romeo is dat er aandacht is voor een goede match tussen de jongeren en de hulpverlener. Met zijn oplossingsgerichte en outreachende benadering vindt de begeleider aansluiting bij de jongen en is hij een effectief rolmodel.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Qpido/Spirit Jeugd en Opvoedhulp
www.qpido.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies