Databank Effectieve Jeugdinterventies

Relationele Gezinstherapie (RGT)

Relationele Gezinstherapie is bedoeld voor jongeren van 11 tot 18 jaar met gedragsproblemen (waaronder crimineel gedrag) en hun gezinnen. De therapie wil het functioneren van de jongere en het gezin verbeteren en de kans op herhaling van crimineel gedrag verkleinen.


Gericht op:

Delinquentie, gedragsproblemen, gedragsstoornissen

Leeftijd:
11 - 18 jaar
Doel:

Verminderen problemen, voorkomen recidive

Methode:

Gezinsgerichte aanpak

Locatie:

Op meerdere locaties

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
12 februari 2016
Door:

Deelcommissie Justitiële interventies

Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.

Doel

Relationele Gezinstherapie beoogt het verminderen van de gedragsproblemen van de jongere waaronder de kans op het plegen van (nieuwe) delicten.

Doelgroep

Relationele Gezinstherapie is bedoeld voor jongeren (IQ > 55) in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met (ernstige) externaliserende gedragsproblemen (waaronder het plegen van een of meer delicten) en hun gezinnen. Er is sprake van problemen op meerdere gebieden waaronder gezinsrelatie, relaties met leeftijdsgenoten, agressie en problemen op school.

Aanpak

Relationele Gezinstherapie is een kortdurende gezinsbehandeling van tussen de drie tot zes maanden. Er zijn drie fasen waarin het gezin eerst gemotiveerd wordt voor behandeling en vervolgens relevante vaardigheden leert om de gezinsinteracties te verbeteren. Als laatste wordt gewerkt aan het toepassen van de vaardigheden buiten het gezin en terugvalpreventie. 

Onderzoek

Tot april 2015 heette Relationele Gezinstherapie Functional Family Therapy (FFT). Relationele Gezinstherapie is deels op FFT gebaseerd en doorontwikkeld om beter aan te sluiten bij de Nederlandse situatie. Onderzoek naar FFT in het buitenland laat positieve effecten zien die over een reeks van jaren stabiel zijn en voor verschillende etnische groepen gelden. Zo blijkt de kans op delictrecidive door de therapie af te nemen, het gezinsfunctioneren te verbeteren de gedragsproblemen af te nemen (Barnoski, 2004a; Hanson, Cederblad & Hook, 2000; Gordon, Graves & Arbuthnot, 1995; Lee e.a., 2012). Nederlands onderzoek laat positieve effecten zien op gedragsproblemen en gezinsproblemen en voldoende mate van modeltrouwe uitvoering door de therapeuten (Eenhuistra, Regterschot-von Lindheim & Tjaden, 2014).

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De onderbouwing van Relationele Gezinstherapie (RGT) is gedegen en de interventie is goed uitvoerbaar door een duidelijke fasering, goed omschreven verwachtingen en uitgeschreven technieken.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

PI Research
Kenniscentrum Relationele gezinstherapie
Postbus 366
1115 ZH Duivendrecht
(020) 890 1970


Contactpersoon

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies