Databank Effectieve Jeugdinterventies

Praten op school, een kwestie van doen

'Praten op school, een kwestie van doen' is een individuele ambulante behandeling van kinderen van 3 tot 12 jaar met selectief mutisme (consequent niet praten op school of in één of meer andere sociale situaties). Doel is durven praten op school. De behandeling vindt wekelijks op school - buiten de klas - plaats en maakt gebruik van gedragstherapeutische technieken. De leerkracht fungeert als co-therapeut.


Gericht op:

Angstproblemen, angststoornissen

Leeftijd:
3 - 12 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Methode:

Individuele aanpak

Locatie:

In de school

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
13 april 2012
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie

Deze erkenning is ouder dan 5 jaar. De erkenningscommissie beoordeelt deze interventie opnieuw.

Doel

Het doel van de behandeling is dat kinderen met selectief mutisme durven te praten op school met de leerkracht en kinderen uit de klas.

Doelgroep

Kinderen met selectief mutisme in de leeftijd van 3 tot 12 jaar.

Aanpak

De behandeling bestaat uit individuele behandelcontacten, in een aparte ruimte op school, waarin het spreekgedrag van het kind stapsgewijs en systematisch wordt bekrachtigd. Parallel aan de behandeling stimuleert de leerkracht met behulp van een beloningssysteem stapsgewijs het communicatieve gedrag in de klas. De laatste fase van de behandeling is een oefenfase waarin de verbale communicatie wordt geïntensiveerd. Ouders kunnen wanneer zij dit wensen gebruik maken van ouderbegeleiding

Onderzoek

Er zijn geen effectstudies voorhanden. Een evaluatieonderzoek naar de resultaten van de behandeling geeft een positief beeld: het overgrote deel van de kinderen die volgens het protocol zijn behandeld spreekt na afloop van de behandeling op school. Uit follow-up gegevens blijkt dat ook na verloop van tijd kinderen op school, al dan niet op eigen initiatief, spreken in de klas.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Het protocol van Praten op school en de beschrijving in het werkblad zijn kort en krachtig. De ouderbegeleiding is goed uitgewerkt. Sterk ook dat er wordt gedifferentieerd tussen de verschillende situaties van het kind en het type ouder. De verantwoording zit goed in elkaar.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Levvel
Fred. Roeskestraat 73
1076 EC Amsterdam
(020) 890 10 00 
https://www.levvel.nl/

Contactpersoon

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies