Databank Effectieve Jeugdinterventies

PLAYgrounds

PLAYgrounds stimuleert alle kinderen om dagelijks minimaal een kwartier matig intensief te bewegen op het schoolplein.


Gericht op:

Beweging, gezondheid

Leeftijd:
6 - 13 jaar
Doel:

Bevorderen positieve ontwikkeling, preventie van problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de school

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Effectief volgens goede aanwijzingen
Op:
3 oktober 2019
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doelgroep

Leerlingen van groep 3 tot en met 8 van de basisschool.

Aanpak

PLAYgrounds helpt om het buitenspelen op school beter te organiseren. Daardoor krijgen alle kinderen de ruimte om te bewegen, ook kinderen die minder motorisch vaardig zijn en niet altijd de kans krijgen om mee te spelen. PLAYgrounds zorgt voor een pedagogisch veilige omgeving die kinderen uitnodigt om op hun eigen niveau te bewegen. Ook leren kinderen meer respect te hebben voor anderen.

Het speelplein wordt ingedeeld in verschillende speelvelden. Daar creëert een begeleider of leerkracht met buitenspeelmateriaal een variatie aan spelmogelijkheden. De begeleider of leerkracht zorgt ook voor een sociaal veilige omgeving waarin alle kinderen de kans krijgen om mee te doen. Roosters zorgen ervoor dat zo weinig mogelijk kinderen tegelijkertijd buitenspelen en dat het gebruik van populaire speelplekken eerlijk verdeeld is. Aansluitend leren kinderen in de gymles nieuwe spellen en oefenen ze motorische vaardigheden die ze ook op het speelplein kunnen gebruiken.

Tijdsinvestering

De inzet van de interventie kost dertig tot veertig weken, van de voorbereidende fase met observatie en analyse van het buitenspelen tot en met de borgingsfase.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

De interventie PLAYgrounds heeft als doel 6- tot en met 12-jarige kinderen te stimuleren elke dag minimaal vijftien minuten matig intensief lichamelijk actief te zijn op het schoolplein. De commissie vindt het een heldere beschrijving en een mooie interventie. Het bewijs voor effectiviteit van de interventie op korte termijn is onderzocht met een goed onderzoeksdesign en is indrukwekkend te noemen. De effecten op de lange termijn zijn nog niet onderzocht. Op basis van deze informatie heeft de commissie besloten de interventie te erkennen als Waarschijnlijk Effectief op de korte termijn.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

PLAYgrounds

Contactpersoon

Mirka Janssen
mirka@playgrounds.nu
06 2115 8173

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies